Pro pořadatele:BAND

Pro pořadatele

Kam přijedeme:

Přijedeme v podstatě kamkoliv :-) Vše je na domluvě.
Jsme Jihomoravská hudební formace,
jak je z mapy štací patrno, zaměřujeme se tedy na Jižní Moravu a taky Vysočinu, ale není pro nás problém dorazit i na druhý konec republiky.

Doba vystoupení:

Standardní doba vystoupení je 6 hodin - od 20,00 do 02,00 hod.
Je možná změna doby vystoupení dle dohody.

Cena za vystoupení:

Cena za vystoupení je sjednávána s pořadatelem individuálně a je závislá na :

druhu a velikosti akce
délce vystoupení (dle dohody)
vzdálenosti
ozvučení akce (vaše či naše zvuk. aparatura)
atp. Určitě se dohodnem...


Nabízíme/disponujeme :

Disponujeme kvalitní zvukovou aparaturou, kterou jsme schopni nazvučit.

větší akce - taneční zábavy, plesy, firemní akce, silvetry apod.
menší akce - svatby, rodinné oslavy apod.


Samozřejmostí našeho vystoupení jsou světelné efekty a umělá mlha.

Pro prezentaci Vaší akce s naší produkcí můžete využít i našich plakátů.

Technické požadavky:

pódium pro kapelu s prostorem pro umístění aparatury, při venkovní produkci zastřešené pódium,
přívod el. energie 220V (ideálně 2 nezávislé okruhy světla/zvuk kvůli eliminaci nežádoucích ruchů - brum,praskání) na pódiu či v prostoru produkce,
přístup do prostor hraní alespoň 3-4 hodin před začátkem vystoupení (rozestavění aparátu, světel, nazvučení apod.)